Analysis - co to toto

popiseme to


Plot - ARchitektúra

začína

[Scene - Failure] úvod - zaciatky sú tažké

[Scene - Increase] jadro - iba také paneláčiky

[Scene - Success] Záver - konečne

[Scene - Failure] Pointa - a zase nič

Plot - samostaná architektúra

zavisí na investoroch


Theme - tema

popiskova

[Scene - Negation] úvod - dohoda nemožná

[Scene - Expression] Pointa - link na pointu


Character - OON

hrdina

[Scene - Related] úvod - link na ooona

[Scene - Related] jadro - prvy link


Scene - úvod

naznačenie možných konfliktov a takmer nemožné riešenie.

[Plot - Failure] ARchitektúra - zaciatky sú tažké

[Theme - Negation] tema - dohoda nemožná

[Character - Related] OON - link na ooona


Scene - jadro

stred

[Plot - Increase] ARchitektúra - iba také paneláčiky

[Character - Related] OON - prvy link


Scene - Záver

rozuzlenei

[Plot - Success] ARchitektúra - konečne


Scene - Pointa

poučenei

[Plot - Failure] ARchitektúra - a zase nič

[Theme - Expression] tema - link na pointu