úvod

naznačenie možných konfliktov a takmer nemožné riešenie.

Links

[Plot] ARchitektúra - Failure

[Theme] tema - Negation

[Character] OON - Related